[1]
E. Ermolova and O. Shamshikova, “Types of parent-child relationship and indicators of neuropsychological development of preschool children”, MHGCJ, vol. 3, no. 1, pp. 52 - 56, Oct. 2020.