Tsaloglidou, A., Koukourikos, K., Savvidis, A., & Kourkouta, L. (2019). HEART FAILURE, DEPRESSION AND EXERCISE. Mental Health: Global Challenges Journal, 2(2), 26-30. https://doi.org/10.32437/MHGCJ-2019(2).54