(1)
Ermolova, E.; Shamshikova, O. Types of Parent-Child Relationship and Indicators of Neuropsychological Development of Preschool Children. MHGCJ 2020, 3, 52 - 56.