(1)
Tsaloglidou, A.; Koukourikos, K.; Savvidis, A.; Kourkouta, L. HEART FAILURE, DEPRESSION AND EXERCISE. MHGCJ 2019, 2, 26-30.